Son zamanlarda yaşadığımız pandemi dönemi biz öğretmenlere eğitim ve öğretim ile ilgili yavaşça değişen bir sistemin belki sur kat daha hızlı değiştiğini hatta dönüştüğü gösterdi. Bu sistemin adı uzaktan öğrenme, çevrimiçi öğrenme ya da online öğrenme olarak adlandırılıyor. Pandeminin yarattığı paradigma dönüşümü, öğretmenleri de ayrı bir meydan okumanın içine itti. Yüz yüze yapılan eğitim öğretim sürecinin verdiği etkiyi uzaktan eğitimde nasıl sağlayacaklardı? İlk başlarda çok zorlandılar. Oyunun kurallarını çabuk öğrenenler ve dönüşüme ayak uyduranlar bir üst seviyeye çıkabildi. Uzaktan ders tasarımının yüz yüze ders tasarımıyla yapı olarak faklı olması bazı öğretmenleri beklediklerinden daha zorlu bir duruma soktu. İşte bu noktada öğrenme yönetim sistemleri devreye girdi. Öğrenciler ve veliler ile iletişimin, bilgi paylaşımının, görev vermenin, multimedya araçlarının daha rahat sağlandığı bu sistemlerin öğrenim sürecine entegrasyonu öğretmenin üzerinde ki yübıb.

Bir üst kademeye geçen öğretmenler ise artık daha yaratıcı olabilecekleri yazılımlar aramaya başladı. İşte o nokta da Adobe Captivate 2019 ile tanıştım. Derslerimde mümkün olduğunca çok interaktif öğelere yer verip öğrencilerin derse daha aktif katılımını sağlayacak bir araç ararken karşılaştığım ve özellik senaryo, öğrencilerin derse daha aktif katılımını sağlayacak bir araç ararken karşılaştığım ve özellik senaryo, Bakalım neler olacak? Öğrenecek çok şey var. Ama bende de bir üst seviyeye daha çıkacak motivasyon var. Her şey çocuklar için. Öğrenme durmamalı. Öğrenciler küsmemeli ve öğretmenler ders tasarımı yaparken bu durumun ciddiyetinde olmalı. Bu sebepten Adobe Captivate 2019 ile oyunlar, videolar, etkileşimli sunumlar yaparak öğrencilerime daha eğlenceli bir ders ortamı hazırlamayı düşünüyorum.

Ben hazırım. Haydi başlayalım!

Traduction anglaise:

La récente période de pandémie a montré aux enseignants qu’un système d’éducation et de formation en évolution lente évolue peut-être dix fois plus vite. Le nom de ce système est appelé apprentissage à distance, apprentissage en ligne ou apprentissage en ligne. La transformation de paradigme créée par la pandémie a également poussé les enseignants à relever un défi distinct. Comment garantiraient-ils l’impact du processus de formation en présentiel dans l’enseignement à distance? Ils ont eu du mal au début. Ceux qui ont appris les règles du jeu rapidement et suivi la transformation ont pu passer au niveau supérieur. La structure différente de la conception des leçons à distance avec la conception des cours en face à face a mis certains enseignants dans une situation plus difficile que prévu. C’est là que les systèmes de gestion de l’apprentissage sont intervenus. L’intégration de ces systèmes dans le processus d’apprentissage, où la communication avec les élèves et les parents, le partage d’informations, l’attribution des tâches et les outils multimédias sont fournis plus confortablement, a pris une partie du fardeau pour l’enseignant.

Les enseignants qui ont atteint le sommet recherchent maintenant des logiciels avec lesquels ils peuvent être plus créatifs. C’est là que j’ai rencontré Adobe Captivate 2019. Mon aventure Adobe Captivate 2019 commence aujourd’hui, lorsque je recherche un outil pour présenter autant d’éléments interactifs que possible dans mes cours et permettre aux étudiants de participer plus activement au cours, et je pense peut créer des scénarios, des jeux, des vidéos et des présentations interactives. Voyons ce qui se passe. Il y a tant à apprendre. Mais j’ai la motivation de passer au niveau supérieur. Tout tourne autour des enfants. L’apprentissage ne doit pas s’arrêter. Les étudiants ne devraient pas en être privés et les enseignants devraient être sérieux face à cette situation lors de la conception des cours. Pour cette raison, avec Adobe Captivate 2019, je prévois de créer un environnement de cours plus amusant pour mes élèves en créant des jeux, des vidéos, des présentations interactives.

Je suis prêt à partir. Commençons!